Moje články

30. 08. 2014

Nabídku volnočasových aktivit pro děti a seniory z Prahy 8 budeme i nadále rozši

V posledních letech se počet zařízení pro volný čas dětí a seniorů na Praze 8 zvyšuje. V tomto článku ale nebudu vyjmenovávat všechna nově vzniklá zařízení pro děti a seniory. Je třeba konstatovat, že v Praze 8 tato zařízení dobře fungují a nabídka volnočasových aktivit pro děti i seniory je široká. Je dobře, že koalice kromě zbytečného plýtvání penězi na pochybné projekty typu předražené budovy nové radnice nebo vypsaného referenda o hazardu, které bylo kvůli …

pokračování

16. 02. 2012

Bezdomovce nechce žádná městská část. Jak přečkají zimu?

Vedení radnice Prahy 8 odmítlo umístění nafukovací haly pro bezdomovce na Rohanském ostrově. Hala měla sloužit jako přístřeší pro 120 lidí bez domova v případě, kdy 3 dny po sobě teploty klesnou pod –10 °C. Je pochopitelné, že o koncentraci bezdomovců na svém území nestojí žádná městská část z důvodů obav ze zhoršení bezpečnosti a života občanů a ohrožení životního prostředí v okolí, což je také argument Prahy 8.

Realita je však taková, že bezdomovci …

pokračování

09. 05. 2011

Podporujme aktivní život seniorů

Kvalita lidského života je důležitá ve všech jeho etapách, bohužel se však často v pozdějším věku zhoršuje. Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada faktorů, z nichž některé může pozitivně ovlivnit i městská část.

S kvalitou života úzce souvisí i bydlení. Pro mnohé seniory představují náklady na bydlení obrovskou finanční zátěž, a to především pro občany v jednočlenných domácnostech žijících v nájemních bytech. MČ Praha 8 se bohužel letos rozhodla nájemné v obecních bytech zvýšit. Do budoucna by …

pokračování

23. 09. 2010

Bohnice, místo pro život?

Článek, ve kterém hodnotím život v Bohnicích.

V Praze 8 žiji od narození a s Bohnicemi je můj život spjatý už od dětství, kdy mě prarodiče vodili na procházky do okolní přírody. Dnes po stejných trasách vozím v kočárku svého syna a přeji si, aby zde i on prožil spokojené dětství.

Bohnice jsou totiž dle mého názoru příjemným místem pro život a mají svým obyvatelům co nabídnout. Je zde čisté životní prostředí plné zeleně, množství obchodů s …

pokračování

18. 09. 2010

Dětská hřiště na osmičce

Článek pojednává o kvalitě dětských hřišť a absenci dostatečného vybavení.

V tomto volebním období bylo hojně investováno do dětských hřišť a sportovišť. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 byla ve stavu, kdy si investici opravdu zasloužila. Jenže jak už to tak bývá, ne vždy je vše tak, jak by mělo být. To, co ale těmto investicím opravdu chybělo, byl ucelený systém. Současný „baby boom“ nebude trvat navždy.

Již dnes některé demografické ukazatele mohou hovořit o …

pokračování

09. 02. 2009

Role MČ v oblasti sociálně-zdravotnických služeb

Služby fungují, chybějí jen granty. Praha 8 má fungující síť sociálních a zdravotních služeb, nicméně v oblasti jejich financování by pomohlo obnovení grantové politiky městské části, především z prostředků získaných „privatizací“ bytů. Do budoucna by prioritu mělo představovat zajištění služeb pro seniory, kteří již v současné době tvoří čtvrtinu obyvatel Prahy 8 a jejichž počet bude v příštích letech i nadále vzrůstat.

Role městské části v oblasti sociálně-zdravotnických služeb spočívá především v zajištění podmínek pro jejich …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892