Podporujme aktivní život seniorů

Kvalita lidského života je důležitá ve všech jeho etapách, bohužel se však často v pozdějším věku zhoršuje. Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada faktorů, z nichž některé může pozitivně ovlivnit i městská část.

S kvalitou života úzce souvisí i bydlení. Pro mnohé seniory představují náklady na bydlení obrovskou finanční zátěž, a to především pro občany v jednočlenných domácnostech žijících v nájemních bytech. MČ Praha 8 se bohužel letos rozhodla nájemné v obecních bytech zvýšit. Do budoucna by měla MČ zvážit použití prostředků získaných privatizací bytů v Karlíně a v Libni nejen na výstavbu radnice s obchodním centrem za 1,2 mld. Kč, ale také například i na výstavbu nových malometrážních bytů určených jako sociální bydlení pro seniory.

I pro občany ve vyšším věku je důležitý pohyb. MČ Praha 8 se intenzivně věnuje obnově a výstavbě dětských hřišť, neměla by však zapomínat na místa, která by mohli využívat i senioři. Některá z hřišť by mohla být konstruována jako vícegenerační a sloužit tak i seniorům, a to umístěním cvičebních prvků pro dospělé. Tato tzv. hřiště pro seniory již úspěšně fungují na mnoha městských částech Prahy. Nejběžnější pohybovou aktivitou seniorů je však chůze, a proto by Praha 8 měla mít dostatek parků a odpočinkových zón sloužících k relaxaci. Na těchto místech by neměly chybět především lavičky, kterých je na mnoha místech Prahy 8 nedostatek.

Senioři z Bohnic a Troje negativně vnímají nedávné oplocení Botanické zahrady, které zahrnuje i oblast lesoparku a vyhlídkové stráně. Tato místa jsou v současné době přístupná pouze za poplatek a jen v otevírací době. MČ Praha 8 by s tímto krokem Botanické zahrady měla vyjádřit svůj nesouhlas a prosazovat znovuobnovení volného vstupu.

S vyšším věkem stoupá riziko sociální izolace a osamělosti, proto je žádoucí podporovat sociální kontakty seniorů prostřednictvím aktivit a programů konajících se z důvodu snadné dostupnosti na různých místech městské části. Zvlášť důležité pro seniory je, aby byli o všech možnostech nabízených služeb a volnočasových aktivit informováni.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892