Bezdomovce nechce žádná městská část. Jak přečkají zimu?

Vedení radnice Prahy 8 odmítlo umístění nafukovací haly pro bezdomovce na Rohanském ostrově. Hala měla sloužit jako přístřeší pro 120 lidí bez domova v případě, kdy 3 dny po sobě teploty klesnou pod –10 °C. Je pochopitelné, že o koncentraci bezdomovců na svém území nestojí žádná městská část z důvodů obav ze zhoršení bezpečnosti a života občanů a ohrožení životního prostředí v okolí, což je také argument Prahy 8.

Realita je však taková, že bezdomovci jsou součástí naší společnosti a nelze před nimi zavírat oči. Tento problém se týká celého území Prahy, proto je nutné ho řešit ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí. Městské části by se měly snažit k řešení problému bezdomovců přispět a MHMP by jako provozovatel haly měl zajistit dostatečná bezpečnostní opatření pro to, aby postavení haly občanům život nezhoršilo.

Hala pro bezdomovce v období mrazů je však pouze provizorním krizovým řešením. Jistě by bylo lepší, kdyby měl MHMP pro tyto účely k dispozici lůžka na ubytovnách nebo kdyby bylo postaveno více menších provizorních hal na různých místech Prahy. Provozovatelé ubytoven však nemají o tuto klientelu zájem a městu najednou nastal problém, kde halu, kterou získalo jako sponzorský dar od jabloneckého podnikatele, postavit. Nakonec však pravděpodobně bude zvolena varianta zajištění nočního provozu už existujících center poskytujících služby lidem bez přístřeší. Toto řešení bude navíc levnější než provoz velké nafukovací haly.

Zima je pro bezdomovce těžkým obdobím, kdy bojují o holý život a někteří v důsledku mrazů umírají. Zajištění provizorního přístřeší jejich problém vyřešit nemůže, ale může zachránit lidské životy. Odborníci přitom odhadují v příštích letech až trojnásobný nárůst počtu lidí bez domova. Je pravděpodobné, že k nárůstu dojde také v důsledku sociálně necitlivých reforem pravicové vlády. Vzrůstá počet lidí ohrožených chudobou, pro které je stále složitější pokrýt základní životní náklady svými příjmy. Ztrátou bydlení tak mohou být ohroženi například i senio¬ři, nezaměstnaní nebo lidé se zdravotním postižením, kteří svoji situaci nezavinili. Proto je potřeba těmto skupinám podat pomocnou ruku například ze strany městské části.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892