Dětská hřiště na osmičce

Článek pojednává o kvalitě dětských hřišť a absenci dostatečného vybavení.

V tomto volebním období bylo hojně investováno do dětských hřišť a sportovišť. Ano, většina dětských hřišť na území Prahy 8 byla ve stavu, kdy si investici opravdu zasloužila. Jenže jak už to tak bývá, ne vždy je vše tak, jak by mělo být. To, co ale těmto investicím opravdu chybělo, byl ucelený systém. Současný „baby boom“ nebude trvat navždy.

Již dnes některé demografické ukazatele mohou hovořit o tom, že tento trend je nyní spíše na ústupu. Proto je více než důležité, více se zajímat o to, na jakých místech dětská hřiště zbudovat. Je totiž nesmysl, který se v konečném důsledku jen prodraží, budovat tato hřiště zbytečně blízko u sebe. Typická situace je v současnosti v Bohnicích, kdy na území o rozloze dva čtvereční kilometry najdete sedm nových hřišť.

Zdá se mnohem účelnější zbudovat menší počet opravdu kvalitně vybavených dětských hřišť, než větší počet standardních malých hřišť. A v tomto smyslu se nejedná pouze o malé děti. Radnice musí přemýšlet v předstihu několika let, až dnešní malé děti vyrostou a stanou se dětmi velkými. Dnešní „teenageři“ totiž mají na osmičce jen velice omezený počet míst, kde mohou trávit svůj volný čas. Z tohoto důvodu by si radnice měla v první řadě nechat vypracovat studii, která by počet a rozmístění takovýchto dětských hřišť včetně jejich zaměření na určitou cílovou skupinu jasně doporučila. V návaznosti na výsledky této studie by pak měl samozřejmě reagovat územní plán.

Nakonec to hlavní. Nová hřiště se budovala takovým způsobem, který by se dal politicky prodat. Trochu se už zapomínalo na děti a rodiče. Tak například stín. Zdánlivá zbytečnost. Ale zkuste nechat děti a koneckonců i sebe na sluníčku v letních třiceti stupních. To skutečně nebylo možné vysázet zde stromy, které by z dlouhodobějšího hlediska poskytovaly stín? Nebo chybějící toalety. Není samozřejmě možné mít na každém hřišti toalety, ale kdyby bylo hřišť méně a byly více vybavené, bylo by to jistě ku prospěchu. Tyto dvě oblasti je potřeba v co nejbližším čase napravit.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892